Zadržování vody v krajině bude řešit Národní plán obnovy

Tím, jak vrátit vodu do krajiny a revitalizovat tůně a mokřady, se zabývá Státní fond životního prostředí.

mokřad

Ilustrační foto.
Zdroj: Pixabay

  • Ilustrační foto.
  • Zdroj: Pixabay

Státní fond životního prostředí připravil dvě dotační výzvy, které čerpají finanční prostředky z Národního plánu obnovy. Dotace pomohou zadržovat vodu v krajině a revitalizovat malé vodní nádrže, tůně, mokřady nebo meandrující koryta řek. Obě výzvy nabízejí téměř stoprocentní dotaci, první je určena zejména pro správce vodních toků, druhá je připravena pro obce a kraje.

Jsem rád, že se nám podařilo v Národním plánu obnovy vyčlenit takový objem prostředků, abychom podpořili větší projekty realizované zejména správci povodí zaměřené na revitalizace vodních toků a přeměnu reliéfu říčních ramen. V této oblasti máme stále co napravovat a kdysi narovnávaná koryta řek je potřeba opět zvlnit a umožnit vodě se přirozeně zasakovat a saturovat podzemní zdroje vody. Potřebujeme oživit naše české tůně i mokřady,“ prohlásil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Celkem je připraveno 712 milionů korun, jež mohou státní podniky a správy národních parků čerpat na obnovu přírodě blízkých koryt vodních toků a říčních ramen. „Dotaci lze využít například na obnovu lužních lesů, na zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti,“ popsal Hladík.

Autor: Šimon Mitro
Zdroj: MZP

Související

žárovka
Ekonomika

Dostupnou a udržitelnou energii má zajistit klimaticko-energetický plán

Bělozubka tmavá
Domácí Fauna

Na Chebsku se rozšířila africká bělozubka

profimedia-0389216547
Domácí Příroda

Staleté porosty Krušnohoří budou zachráněny

Zubr evropský
Domácí Příroda

Historický milník. Zubrů žije v přírodě více než deset tisíc