Na Chebsku se rozšířila africká bělozubka

Mapování výskytu drobného afrického savce na území ČR započalo 20. září. Trvat bude tři roky.

Bělozubka tmavá

Bělozubka tmavá
Zdroj: Matthieu Berroneau / AVČR

  • Bělozubka tmavá
  • Zdroj: Matthieu Berroneau / AVČR

Bělozubka tmavá je nenápadný hlodavec, kterého by valná většina lidí zaměnila za rejska obecného. Tento drobná „myš“ byla do Česka zavlečena z Afriky a pozorována byla především v Chebské pánvi. Dne 20 září započalo tříleté mapování tohoto druhu u nás pod záštitou Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

Bělozubka byla v Česku objevena vloni na podzim. Pravděpodobně se k nám dostala údolím Ohře či Odravy před několika málo lety, předpokládají vědci. „Odchytávat budeme především v okolních vesnicích kolem Nebanic, kolem statků a farem, protože tato bělozubka se ráda vyskytuje v okolí lidských sídel a přilehlých zahradách. Použijeme živochytné pasti, do kterých dáváme jako návnadu vločky smíchané s rybičkami. Těmto chráněným hmyzožravcům nechceme zbytečně ubližovat, vzorky pro analýzu DNA proto budeme odebírat výtěrem z tlamičky zvířat,“ vysvětlila Alena Fornůsková, vědkyně z Ústavu biologie obratlovců AV ČR (ÚBO).

Pomoci může i veřejnost. „Ke sběru dat bychom rádi vyzvali i veřejnost. Každý záznam nám totiž může pomoci určit přesný areál výskytu této bělozubky a rovněž rychlost a směr jejího šíření. To jsou důležitá data, která využijeme i při výzkumu interakcí s místními druhy rejsků a bělozubek,“ uvedl Jan Matějů, zoolog z Muzea Karlovy Vary. „I když je cílovým druhem našeho monitoringu bělozubka tmavá, budeme samozřejmě sledovat výskyt i dalších druhů drobných hmyzožravců.

Jak poznat bělozubku tmavou?

  • Na rozdíl od rejsků mají bělozubky, jak jméno napovídá, bílé zoubky. Rejsci mají špičky zoubků červené, zbarvené železem.
  • Dalším rozlišovacím znakem bělozubek jsou zřetelně viditelné ušní boltce a odstáté chlupy na ocase.
  • V České republice se doposud nacházely pouze dva druhy bělozubek, šedá a bělobřichá. Nově příchozí bělozubka tmavá je poněkud větší než oba zmíněné druhy. Dospělý jedinec může vážit cca 11–14 g, zatímco bělozubka šedá jen asi 3 až 7 g, tedy zhruba dvojnásobek.
  • Třetí druh, bělozubka bělobřichá, je jen o trochu menší než tmavá, dosahuje hmotnosti 7 až 15 g, dává přednost vlhčím biotopům, tedy okolí rybníků, potoků a řek, případně mokřadům. Od bělozubky tmavé se odlišuje, jak název napovídá, právě světlým, téměř bílým bříškem.
  • Bělozubka tmavá se ráda vyskytuje v okolí lidských sídel a obydlí.
Autor: Šimon Mitro
Zdroj: AVČR

Související

Vangunu
Zahraniční Fauna

Krysa o velikosti kočky byla poprvé zachycena na kameru

Nejstarší žijící zvíře na světě, želva Jonathan je minimálně 191 let stará.
Ostatní Fauna

Nejstarší zvíře na světě oslavilo 191. narozeniny

nosál
Světové dny Fauna

Den nosálů

Klisna z milovické rezervace
Domácí Příroda

Nová rezervace divokých koni vzniká u Aše