neděle 24. září 2023

Historický milník. Zubrů žije v přírodě více než deset tisíc

Populace zubrů evropských v přírodě roste, nyní jejich počet přesáhl deset tisíc jedinců.

Zubr evropský

Zubr evropský
Zdroj: Flickr

  • Zubr evropský
  • Zdroj: Flickr

Desítky let mezinárodního úsilí v oblasti ochrany vedly k naplnění cíle a počet evropských zubrů, největších savců na starém kontinentu, poprvé v moderní historii překročil klíčovou hranici deseti tisíc jedinců. Podle nejnovějšího vydání Mezinárodní plemenné knihy zubra evropského, která je publikována v polské Bělověži, celosvětová populace zubrů evropských čítá 10 536 jedinců. Tyto čísla zachycují stav ke konci roku 2022.

Když po první světové válce člověk vyhubil zubry evropské ve volné přírodě, zdálo se, že je osud tohoto impozantního druhu zpečetěn. Díky dlouhodobému mezinárodnímu úsilí se však podařilo zubry zachránit a vrátit do volné přírody v mnoha zemích Evropy. Počet deseti tisíc zvířat byl dlouhodobě uváděn jako symbolická hranice, po jejímž dosažení bude druh považován za zachráněný. Jsme velmi rádi, že jsme mohli být u toho a svým malým dílem přispět k záchraně největšího savce Evropy,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která spolu s Biologickým centrem Akademie věd ČR koordinuje chov zubra evropského v České republice.

Největší chov zubrů evropských v Česku je situován v prostoru Milovice. „Milovické stádo zubrů je navíc významné tím, že je podobně jako některé české zoologické zahrady díky četným výměnám zvířat se zahraničními stády součástí celoevropské populace a aktivně tak přispívá k zachování genetické různorodosti druhu,“ řekl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd.

Nyní záchranný program zubra evropského vstupuje do nové fáze, která se zaměřuje na udržitelnou ochranu a rozšiřování populace zubrů. Přestože dosažení počtu deseti tisíc jedinců je významným milníkem, stále je třeba pokračovat v opatřeních k ochraně tohoto druhu. Mezinárodní spolupráce, koordinace chovů v zajetí, obnova přirozených prostředí a podpora vytváření nových populací zubrů jsou klíčové pro zubří budoucnost.

Autor: Šimon Mitro

Související

znakový jazyk
Světové dny Zajímavosti

Den znakového jazyka

Bělozubka tmavá
Domácí Fauna

Na Chebsku se rozšířila africká bělozubka

Martin Freeman jako Bilbo Pytlík.
Světové dny

Den hobitů

profimedia-0389216547
Domácí Příroda

Staleté porosty Krušnohoří budou zachráněny