čtvrtek 25. července 2024

Desetiletý projekt má ochránit nejohroženější druhy v Česku

Česká republika spouští projekt, jenž bude trvat do roku 2033. Jeho úkolem je ochrana a podpora biodiverzity a nejohroženějších druhů.

Javorníky

Ilustrační foto.
Zdroj: Wikimedia Commons

  • Ilustrační foto.
  • Zdroj: Wikimedia Commons

Desetiletý projekt LIFE PROSPECTIVE má za cíl ochranu a podporu biodiverzity prostřednictvím 40 nových záchranných programů, péče a regionálních akčních plánů zaměřených na ohrožené druhy rostlin, hub a živočichů. Tyto aktivity budou doplněny důkladným monitoringem a zaměřením na osvětu a komunikaci.

V současné době je v Česku podle Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) ohroženo 18 procent druhů savců, 48 procent druhů ptáků, 61 procent druhů plazů, 59 procent druhů obojživelníků, 45 procent druhů ryb a 52 procent druhů cévnatých rostlin. „Ve snaze úbytek druhové rozmanitosti zastavit nebo aspoň zpomalit jsme připravili novelu zákona o ochraně přírody, která má usnadnit jejich efektivní ochranu. Projekt LIFE PROSPECTIVE nám umožní věnovat péči širšímu spektru ohrožených druhů včetně volně žijících opylovačů,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík.

Během následujících deseti let chceme zvrátit negativní trend u nejohroženějších druhů realizací vhodné péče o stovky lokalit v České republice ve spolupráci se zemědělci a lesníky, eliminací negativních vlivů a aktivním zapojením veřejnosti. Zaměříme se také na to, jak zlepšit stav krajiny s cílem uchování a zvýšení biodiverzity,“ vysvětluje hlavní cíle projektu LIFE PROSPECTIVE Pavel Pešout z AOPK ČR.

Jindřiška Jelínková z AOPK ČR dodává, že kromě péče o konkrétní druhy projekt zahrnuje také osvětu, vzdělávání a komunikaci. Cílem je přiblížit lidem krásy přírody a její přínosy pro život. Projekt LIFE PROSPECTIVE bude klíčovým nástrojem pro udržení biodiverzity v Česku a nápravu škodlivých trendů v oblasti životního prostředí.

Autor: Šimon Mitro

Související

Ždánický les
Domácí Příroda

Ždánický les ochrání ministerstvo spolu s krajem

Vypouštění syslů na Odolickém vrchu.
Domácí Fauna

Na sysly mohou turisté narazit na Odolickém vrchu

Tetřev hlušec
Domácí Fauna

Tetřevům se na Šumavě daří. Jejich populace roste

Kněžice zeleninová
Domácí Příroda

Do Biomsmršti se zapojilo 200 dobrovolníků. Nově byla pozorována kněžice