čtvrtek 18. července 2024

Bučiny v Českém ráji nově chrání rezervace

Přírodní bučiny na svazích západního břehu Jizery se staly součástí rezervace Na Hranicích.

Bučiny jsou nově součástí přírodní rezervace Na Hranicích.

Bučiny jsou nově součástí přírodní rezervace Na Hranicích.
Zdroj: AOPK ČR

  • Bučiny jsou nově součástí přírodní rezervace Na Hranicích.
  • Zdroj: AOPK ČR

Přírodní rezervace Na Hranicích v Českém ráji se rozrostla o 25 hektarů. Nově pod ní spadají i bučiny na svazích západního břehu Jizery u obce Rakousy. „O rozšíření rezervace jsme usilovali už dlouho. U Rakous se totiž na obou březích Jizery zachoval pás přírodě blízkého lesa, což je ve zdejší krajině zcela ojedinělá záležitost. Většina bukových porostů je tady stará zhruba 170 let a postupně se přirozeně obnovují. Některé stromy odumírají, v prolukách zmlazují nové a vzniká tak pestrý les se stromy různého stáří,“ uvedl Jiří Klápště z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Z ohrožených druhů se v přírodní rezervaci vyskytuje například přeslička největší, tis červený, okrotice bílá či lilie zlatohlavá. Rostou tu vzácné druhy hub, jako je ouško citrónové, pavučinec nancyský či zdobenec zelenavý. Žije zde také mnoho druhů ptáků jako jestřáb lesní, krahujec obecný, výr velký, krkavec obecný nebo lejsek šedý. Domov tu má také několik druhů netopýrů vázaných na stromové dutiny.

Přírodní rezervace chrání zdejší přírodu už od roku 1953, je tedy starší než chráněná krajinná oblast Český ráj. Původně ale zahrnovala jen necelé čtyři hektary cenných lesních porostů, ačkoli se jedná o jedno z přírodovědně nejhodnotnějších zachovalých říčních údolí v celé České republice. Přírodě blízké lesy jsou důležité nejen proto, že jsou domovem mnohem většího spektra rostlin a živočichů než lesy monokulturní, ale také kvůli tomu, že se zde můžeme učit, jak se příroda adaptuje na klimatickou změnu. To může být zásadní pro hledání cest, jak udržitelně hospodařit v našich lesích,“ řekl František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Autor: Šimon Mitro
Zdroj: AOPK ČR

Související

sysel obecný
Domácí Fauna

Syslům se na Znojemsku daří. Nová kolonie hlásí mláďata

Rak kamenáč
Domácí Fauna

Hrozí vyhynutí nejvzácnějšího českého raka

Sýček obecný
Domácí Fauna

Plzeňský kraj zachraňuje ohroženého sýčka

víla
Světové dny

Den víl